Showing all 6 results

Thương hiệu

Giày đá bóng Wika HĐ14 – Hoàng Đức – 2023 (Bạc)

479.000
Giày đá bóng Wika HĐ14 - Hoàng Đức - 2023 (Bạc) – Thiết kế bởi: Nguyễn Hoàng Đức (Tuyển thủ số 14 ĐTQGVN) – Màu sắc: Bạc – Chất liệu: Da TPU, đế cao su non đúc – Size: 39-44

Giày đá bóng Wika HĐ14 – Hoàng Đức – 2023 (Navy)

479.000
Giày đá bóng Wika HĐ14 - Hoàng Đức - 2023 (Navy) – Thiết kế bởi: Nguyễn Hoàng Đức (Tuyển thủ số 14 ĐTQGVN) – Màu sắc: Bạc – Chất liệu: Da TPU, đế cao su non đúc

Giày đá bóng Wika HĐ14 – Hoàng Đức – 2023 (Xanh Ngọc)

479.000
Giày đá bóng Wika HĐ14 - Hoàng Đức - 2023 (Xanh Ngọc) – Thiết kế bởi: Nguyễn Hoàng Đức (Tuyển thủ số 14 ĐTQGVN) – Màu sắc: Bạc – Chất liệu: Da TPU, đế cao su non đúc

Giày đá bóng Wika HĐ14 Trẻ em – Hoàng Đức – 2023 (Bạc)

479.000
Giày đá bóng Wika HĐ14 Trẻ em – Hoàng Đức – 2023 (Bạc) – Thiết kế bởi: Nguyễn Hoàng Đức (Tuyển thủ số 14 ĐTQGVN) – Màu sắc: Bạc – Chất liệu: Da TPU, đế cao su non đúc – Size: 32 - 38

Giày đá bóng Wika HĐ14 Trẻ em – Hoàng Đức – 2023 (Navy)

479.000
Giày đá bóng Wika HĐ14 Trẻ em – Hoàng Đức – 2023 (Navy) – Thiết kế bởi: Nguyễn Hoàng Đức (Tuyển thủ số 14 ĐTQGVN) – Màu sắc: Bạc – Chất liệu: Da TPU, đế cao su non đúc – Size: 32 – 38

Giày đá bóng Wika HĐ14 Trẻ em – Hoàng Đức – 2023 (Xanh Ngọc)

479.000
Giày đá bóng Wika HĐ14 Trẻ em – Hoàng Đức – 2023 (Xanh Ngọc) – Thiết kế bởi: Nguyễn Hoàng Đức (Tuyển thủ số 14 ĐTQGVN) – Màu sắc: Bạc – Chất liệu: Da TPU, đế cao su non đúc – Size: 32 – 38