Showing all 5 results

Quả Bóng Đá Động lực UHV 2.05 (Số 5) – Tiêu Chuẩn Fifa Quality

980.000
Đạt tiêu chuẩn FIFA QUALITY Da PU Size: Số 5 Chu vi (mm): 685-695 Trọng lượng (gram): 420-445 Phụ kiện đi kèm: lưới đựng bóng, kim bơm bóng

Quả bóng đá Động Lực Galaxy UHV 2.07 (Số 5) – Đạt tiêu chuẩn FIFA QUALITY PRO

1.760.000
Đạt tiêu chuẩn FIFA QUALITY PRO Da PU Size: Số 5 Chu vi (mm): 685-695 Trọng lượng (gram): 420-445 Phụ kiện đi kèm: lưới đựng bóng, kim bơm bóng

Quả bóng đá Động lực UHV 1.02D (SỐ 5)

560.000
Da PU Size: Số 5 Chu vi (mm): 680-700 Trọng lượng (gram): 400-450 Phụ kiện đi kèm: lưới đựng bóng, kim bơm bóng

Quả bóng đá Động lực UHV 2.03 (Số 5)

540.000
Da PU Size: Số 5 Chu vi (mm): 680-700 Trọng lượng (gram): 400-450 Phụ kiện đi kèm: lưới đựng bóng, kim bơm bóng

Quả bóng đá Động Lực UHV 2.07 Spectro (Số 5) – Tiêu Chuẩn Fifa Quality Pro

1.760.000
Đạt tiêu FIFA QUALITY PRO Size: Số 5 Chu vi (mm): 685-695 Trọng lượng (gram): 420-445 Sản phẩm đi kèm: kim bơm bóng, lưới đựng bóng