Showing all 1 result

Quả cầu lông Vina Star – Cầu lông thi đấu và tập luyện (Hộp 12 quả)

260.000
Quả cầu lông Vina Star - Cầu lông thi đấu và tập luyện (Hộp 12 quả) - Lông cầu dai, bay khá đầm cầu, dễ diều khiển - Cầu có độ bền cao - Đánh đôi, đơn đều tốt - Cầu lông Vina star được sản xuất tại Việt Nam