Showing all 2 results

Vợt tennis Wilson Triad Three (16X19) -WRT7352102 – (258g)

4.450.000 3.950.000
Vợt tennis Wilson Triad Three (16X19) -WRT7352102 Vợt Wilson TRIAD THREE TNS FRM(16x19) WRT7352102 được thiết kế với kích thước đầu vợt là 113 inch. Với các công nghệ mới như Braided Graphite + Basalt, Parallel Drilling

Vợt tennis Wilson Triad Three WR056511U2 (264g) – 2021 New

4.750.000 4.049.000
VỢT TENNIS WILSON TRIAD THREE WR056511U2 (16x19) được thiết kế với kích thước đầu vợt là 101 inch. Với các công nghệ mới như Braided Graphite + Basalt, Parallel Drilling